Önkiszolgáló autómosó


Pech Tibor vállalkozásának fejlesztése, versenyképességének javítása önkiszolgáló autómosó létrehozásával

PechTibor egyéni vállalkozó gépbeszerzése

2021.03.22-én zárult a GINOP-1.2.8-20-2020-0925 azonosítójú, „Pech Tibor egyéni vállalkozó gépbeszerzése” című pályázat megvalósítása, melyre 70%-os intenzitással 19.04 millió Ft támogatást nyert el Pech Tibor egyéni vállalkozó.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott nyertes projekt
keretében a támogatás segítségével a tamási székhelyű vállalkozó 7090 Tamási, Belátó u. 19. szám alatti telephelyére beszerzésre került 1 db CATEPILLAR 428 típusú árokásó-rakodó gép tartozékaival együttesen. A gép beszerzését a vállalkozás kivitelezési, építőipari tevékenységének fejlesztése indokolta, mely tevékenységével jelenleg az alkalmazottak közül 5 fő munkavállaló foglalkozik. Mindezidáig az előkészítő földmunkák elvégzéséhez a vállalkozó a szükséges gépeket bérlet keretében biztosította, mely bérelt gépekkel csak előkészítő munkákat végzett, önálló földmunkát nem vállalt. Az újonnan beszerzett gép segítségével amellett, hogy megszabadul a jelentős bérleti díjaktól, több és az eddigiektől eltérő földmunkák elvégzését is vállalni tudja a jövőben a vállalkozó. A fejlesztés eredményeként a vállalkozás egy újabb jövedelmező tevékenysége alapozható meg. A gép lehetőséget biztosít jelentősebb, hosszabb kivitelezési idő alatt megvalósuló földmunkák elvégzésére is. A vállalkozásnál jelentkező keresletet így teljes mértékben ki tudja majd elégíteni. A jó referenciák, további keresletnövekedést eredményeznek, melynek köszönhetően további bevétel- és létszámnövekedés várható.

Gépbeszerzés

PechTibor egyénivállalkozó gépbeszerzése 2021.03.22-énzárult a GINOP-1.2.8-20-2020-0925 azonosítójú, „PechTibor egyéni vállalkozó gépbeszerzése”című pályázat megvalósítása, melyre 70%-os intenzitással19.04 millió Ft támogatást nyert el Pech Tibor egyéni vállalkozó.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatásirendszeréhez benyújtott nyertes projekt keretében a támogatássegítségével a tamási székhelyű vállalkozó 7090 Tamási,Belátó u. 19. szám alatti telephelyére beszerzésre került 1 dbCATEPILLAR 428 típusú árokásó-rakodó gép tartozékaivalegyüttesen. Agép beszerzését a vállalkozás kivitelezési, építőiparitevékenységének fejlesztése indokolta, mely tevékenységéveljelenleg az alkalmazottak közül 5 fő munkavállaló foglalkozik. Mindezidáig az előkészítő földmunkák elvégzéséhez avállalkozó a szükséges gépeket bérlet keretében biztosította,mely bérelt gépekkel csak előkészítő munkákat végzett, önállóföldmunkát nem vállalt.

Az újonnan beszerzett gép segítségévelamellett, hogy megszabadul a jelentős bérleti díjaktól, több ésaz eddigiektől eltérő földmunkák elvégzését is vállalnitudja a jövőben a vállalkozó.Afejlesztés eredményeként a vállalkozás egy újabb jövedelmezőtevékenysége alapozható meg. A gép lehetőséget biztosítjelentősebb, hosszabb kivitelezési idő alatt megvalósulóföldmunkák elvégzésére is. A vállalkozásnál jelentkezőkeresletet így teljes mértékben ki tudja majd elégíteni. A jóreferenciák, további keresletnövekedést eredményeznek, melynekköszönhetően további bevétel- és létszámnövekedés várható.